Oznámenia portálu

Upgrade LMS Moodle a integrácia s MS Office 365 - zmena prihlasovania

autor TRUNI . -

Systém LMS Moodle bol aktualizovaný na verziu 3.9.7 a integrovaný so systémom MS Office 365. Z tohto dôvodu sa  od 1. 8. 2021 mení spôsob prihlasovania.

1. Použite tlačidlo MS Office 365.

2. Po presmerovaní na univerzitnú stránku MS Office 365 zadajte prihlasovacie údaje, ktoré používate na prihlásenie do aplikácií MS Office 365.

Integrácia spája prednosti oboch systémov v jednom a poskytuje nové funkcie na zvýšenie efektívnosti dištančného vzdelávania.


Upozornenie pre pedagógov:

Nemeňte názvy synchronizovaných tímov - prefix Moodle je nastavený v systéme automatickej synchronizácie  na označenie tímov, ktoré vznikli synchronizáciou z Moodle. Slúži na odlíšenie od ostatných, manuálne vytvorených kurzov a používa sa pri systémovej údržbe na ich  filtrovanie pri hromadných operáciách.

Neodstraňujte synchronizované tímy v MS Teams. Ak už nechcete tím používať, odstráňte ho rovnakým postupom, ako ste ho vytvorili - deaktivujte synchronizáciu daného kurzu v systéme Moodle.